ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Courses Info

Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου 2022-23

Α΄ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά2
Νέα Ελληνική2
Αρχαία1
Σύνολο5

 

 

Β΄ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά2
Νέα Ελληνική2
Αρχαία1
Φυσική2
Σύνολο7

 

 

Γ΄ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά3
Νέα Ελληνική2
Αρχαία1
Φυσική2
Χημεία1
Σύνολο9