Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Courses Info

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα Σπουδών 2022 – 2023 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Αρχαία6
Ιστορία2
Νέα Ελληνική2
Λατινικά                                              3
Σύνολο13

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Φυσική4
Χημεία3
Νέα Ελληνική2
Μαθηματικά5
Σύνολο14

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά5
Προγραμματισμός2
Νέα Ελληνική2
Οικονομία2
Σύνολο11

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Φυσική4
Χημεία3
Νέα Ελληνική2
Βιολογία4
Σύνολο13