Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Courses Info
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
2016-2017 Ιστορία Γενικής Παιδείας Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
2017-2018 Ιστορία Γενικής Παιδείας Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
2015-2016 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Νεοελληνική Γλώσσα
2019-2020 Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Διαγώνισμα Προσομοίωσης
2019-2020 Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου (Φεβρουάριος)
2019-2020 Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου (Νοέμβριος)
2019-2020 Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου (Οκτώβριος)
2018-2019 Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου (Φεβρουάριος)
2018-2019 Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου (Οκτώβριος)
2017-2018 Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
2016-2017 Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
2015-2016 Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Ελληνικά
2019-2020 Αρχαία Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διαγώνισμα Προσομοίωσης
2019-2020 Αρχαία Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Γνωστό (Μάρτιος)
2019-2020 Αρχαία Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Άγνωστο (Μάρτιος)
2019-2020 Αρχαία Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ιανουάριος)
2018-2019 Αρχαία Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ
2018-2019 Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου (Σεπτέμβριος)
2016-2017 Αρχαία Ελληνικά Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
2015-2016 Αρχαία Ελληνικά Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία
2019-2020 Ιστορία Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Διαγώνισμα Προσομοίωσης)
2019-2020 Ιστορία Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Μάρτιος)
2016-2017 Ιστορία Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
2015-2016 Ιστορία Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Λατινικά
2016-2017 Λατινικά Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
2015-2016 Λατινικά Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιολογία
Φυσική
2019-2020 Φυσική Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Διαγώνισμα Προσομοίωσης)
2019-2020 Φυσική Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Οκτώβριος)
2018-2019 Φυσική Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Νοέμβριος)
2017-2018 Φυσική Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
2016-2017 Φυσική Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
2019-2020 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Διαγώνισμα Προσομοίωσης)
Χημεία
2019-2020 Χημεία Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Διαγώνισμα Προσομοίωσης)
Μαθηματικά
2019-2020 Μαθηματικά Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Διαγώνισμα Προσομοίωσης)
2019-2020 Μαθηματικά Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Οκτώβριος)
2018-2019 Μαθηματικἀ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
2018-2019 Μαθηματικά Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
2016-2017 Μαθηματικά Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
2015-2016 Μαθηματικά Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Κοινωνιολογία
2019-2020 Κοινωνιολογία Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Διαγώνισμα Προσομοίωσης)