Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Courses Info

Στην Β’ Λυκείου ξεκινά ο ΔΙΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών 2022 – 2023 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Αρχαία6
Ιστορία1
Νέα Ελληνική2
Λατινικά2
Σύνολο11

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά5
Φυσική4
Χημεία2
Νέα Ελληνική2
Σύνολο13

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά5
Νέα Ελληνική2
Προγραμματισμός2
Οικονομία2
Σύνολο11

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Φυσική4
Χημεία2
Βιολογία1
Νέα Ελληνική2
Άλγεβρα                                            2

Σύνολο                                              11