Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Courses Info

Πρόγραμμα Σπουδών 2022 – 2023

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά4
Φυσική2
Χημεία2
Νέα Ελληνική2
Αρχαία2

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Αρχαία4
Φυσική2
Χημεία1
Μαθηματικά3
Νέα Ελληνική2